Účetní služby


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)
• průběžné zpracování účetnictví
• účetní deník
• hlavní kniha
• kniha pohledávek a závazků
• evidence majetku, vč. vyhotovení karet
• analytické evidence dle požadavků zákazníka

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ) (daňová evidence příjmů a výdajů)
• průběžné zpracování daňové evidence
• peněžní deník
• kniha pohledávek a závazků
• pokladní kniha

VEDENÍ MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY
• nástupní a výstupní formality pracovníků (ČSSZ a ZP)
• měsíční zpracování mzdového účetnictví
• měsíční přehledy pro sociální a zdravotní účely
• roční zúčtování daní zaměstnancům
• vyúčtování srážkové daně a daně ze závislé činnosti pro FÚ
• zápočtové listy
• evidenční listy důchodového zabezpečení

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
• daň z příjmu fyzických osob, vč. přehledu pro ČSSZ a ZP
• daň z příjmu právnických osob
• daň z přidané hodnoty
• silniční daň

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ METODIKY

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH (finanční úřady, ČSSZ, ZP)